Vadfarm létesítés

Dámszarvas tartás engedély köteles. Az engedélyt a Nébih adja ki.
A következő formanyomtatvány kitöltésével keresse fel az ön megyéjében illetékes Nébih irodát.
 
https://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/allat/nyomtatvanyok
 
 
Vadfarm létesítési/bővítési kérelem
 
KÉRELMEZŐ NEVE:
KÉRELEMEZŐ SZÜLETÉSI HELYE, IDEJE:
KÉRELMEZŐ ANYJA NEVE:
KÉRELMEZŐ CÍME:
KÉRELMEZŐ ELÉRHETŐSÉGE:
Telefon: E-mail:
 
TARTANI KÍVÁNT VADFAJ:
 
 GÍMSZARVAS       DÁMSZARVAS        ŐZ       MUFLON       VADDISZNÓ
 EGYÉB:………………………………..
 
A törzsállományként tartani kívánt vad egyedszáma (db):
(a farmon maradó szaporulat egy éves kort követően, a törzsállomány egyedszámát növeli)
 
GÍMSZARVAS DÁMSZARVAS ŐZ MUFLON VADDISZNÓ
bika tehén bika tehén bak suta kos juh kan koca
 
 
A VADTARTÁSI HELYE: 
 
település helyrajzi szám kül/belterület művelési ág terület nagyság (m2)
  teljes érintett
 
 
 
 
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK:
 
A VADFARM TERVDOKUMENTÁCIÓJA (szöveges leírása) az alábbi szempontok szerint:
a) vadfarm létesítésének célja,
b) a természeti adottságok, a terület leírása,
c) a tervezett létesítmények, berendezések, (kerítés, etető, itató, sózó, takarmánytároló, állatjóléti berendezések, befogó, karantén, esetleg nyiladékhálózat, vadföld)
d) a vadfarm tervezett törzsállomány és szaporulat létszáma (kor és ivar szerinti bontásban),
e) állományhasznosítás,
f) a vadfarm működési feltételei (takarmányozási technológia, takarmányféleségek, vad ki és beszállítás rendje),
g) vadfarm nyilvántartások (állományváltozási napló, elhullási napló, takarmányozási napló, ENAR nyilvántartás),
h) állat-egészségügyi irányelvek (leggyakoribb állat-egészségügyi problémák, személy- és járműforgalom),
i) a vadfarm térképi megjelenítése, különös tekintettel a külső, esetleg belső kerítések nyomvonalára, valamint az erdőre, a védett természeti területre,
j) ábrák, táblázatok.
TULAJDONI LAP – a vad tartási helyéül szolgáló ingatlanok ingatlan-nyilvántartási igazolása
ERDÉSZETI ÜZEMTERV KIVONAT - az érintett erdőterületre vonatkozóan
FÖLD TULAJDONOSÁNAK, HASZNÁLÓJÁNAK HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA – a föld tulajdonosának a zárttéri vadtartási tevékenység végzéséhez külön nyilatkozatban hozzá kell járulnia.
ÁLLATORVOSSAL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁSI SZERZŐDÉS
IGAZGATÁSI –SZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGFIZETÉSÉNEK IGAZOLÁSA
 
Fentiekben megadott adatok alapján kérem a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Földművelésügyi Igazgatóságát, hogy részemre vadfarm létesítését engedélyezze.
 
 
Dátum:……………………… ……………………………………
aláírás
 
 
Tájékoztatás
 
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (Vtv.) 27/A. § (1) bekezdése szerint zárttéri vadtartás a vadászati hatóság engedélyével folytatható.
 
A Vtv. 27/A. § (2) bekezdése alapján zárttéri vadtartásnak minősül a fácán, fogoly, tőkés réce, gímszarvas, dámszarvas, őz, muflon, illetve vaddisznó zárt térben, szabad mozgásában kerítéssel vagy egyéb módon korlátozott
a) vadászati,
b) kutatási, oktatási, bemutatási,
c) élelmiszer-termelési célú tartása és szaporítása [a)–c) pontok a továbbiakban együtt: vadtartás
 
A Vtv. 27/A. § (3) bekezdése értelmében a zárttéri nagyvadtartás vadaskertben, vadasparkban vagy vadfarmon folytatható. 
 
A Vtv. 27/F. § (2) bekezdése alapján vadfarm létesítését a vadászati hatóság engedélyezi.
 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 27/F. §-ának (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány vadászati hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki.
 
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 79/2004. (V. 5.) FVM rendelet (Vhr.) 17. § (5) bekezdése szerint a vadfarm létesítésének engedélyezésére irányuló kérelmet az országos hatáskörrel rendelkező vadászati hatósághoz címzetten, de a kialakítandó vadfarm fekvése szerint érintett vadászati hatóságnál kell benyújtani.
A fentiek alapján a kérelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Földművelésügyi Igazgatóságához kell címezni, ugyanakkor a vadfarm fekvése szerint érintett megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához kell benyújtani.
 
A vadfarm létesítési eljárás lefolytatásáért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet (továbbiakban: VM rendelet) 1. mellékletének 13.3.1. pontjában meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
 
Tájékoztatom, hogy a vadfarm létesítésére irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja 10.000,- Ft, amelyet a VM rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal számlájára (10032000-00289782-00000000) kell átutalás vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján megfizetni.
A VM rendelet 2. § (3) bekezdése értelmében a fizetési közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét, és a befizetett díj VM rendeletbeli jogcím azonosítóját (jelen esetben a 13.3.1. számú azonosítót).
 

 

Elérhetőség

Brosius-Szomor Dóra www.facebook.com/vadkertdeer

Soltvadkert
+36 30 8545162 doravadkert@gmail.com